Máy phát điện Cummins 1000KVA

Giá mời liên hệ


Đặc điểm nổi bật

Model 
Prime Power 
Stand-by Power

Động cơ 
Dung tích xi lanh

Đầu phát

Kích thước 
Trọng lượng

VG 1000 FPD 
1,000 KVA 
1,100 KVA

PERKINS 
4008-TAG2A 
30,6 L

DZIMA GENERATOR
DG 634E

7,0 x 2,6 x 2,8