Máy phát điện Denyo 125 KVa

Giá mời liên hệ


Đặc điểm nổi bật

 • Thiết kế đẹp, chất lượng tốt, bề bỉ với thời gian
 • Hỗ trợ bán hàng 24/7 các ngày trong tuần
 • Thông tin báo giá một số sản phẩm: 

  + Máy phát điện 27.5 KVA 

  Động cơ CUMMINS của MỸ 

  Đầu phát STAMFORD của ANH 

  Bảng điều khiển LCD hiệu SICES SX tại USA 

  Tần số 50 Hz-1500 rpm 

  Điện thế 220/380V-3pha-4 dây 

  Công suất liên tục 27.5Kva 

  Lớp cách điện H 

  Bộ chuyển nguồn tự động ATS 

  Mới ,Giá bán 10,200 USD 

  -------------- 

  + Máy phát điện 42 KVA 

  Động cơ CUMMINS của MỸ 

  Đầu phát STAMFORD của ANH 

  Bảng điều khiển LCD hiệu SICES SX tại USA 

  Tần số 50 Hz-1500 rpm 

  Điện thế 220/380V-3pha-4 dây 

  Công suất liên tục 42 Kva 

  Lớp cách điện H 

  Bộ chuyển nguồn tự động ATS 

  Mới ,Giá bán 11,700 USD 

  -------------- 

  + Máy phát điện 50 KVA 

  Động cơ CUMMINS của MỸ 

  Đầu phát STAMFORD của ANH 

  Bảng điều khiển LCD hiệu SICES SX tại USA 

  Tần số 50 Hz-1500 rpm 

  Điện thế 220/380V-3pha-4 dây 

  Công suất liên tục 50 Kva 

  Lớp cách điện H 

  Bộ chuyển nguồn tự động ATS 

  Mới ,Giá bán 12,770 USD 

  -------------- 

  + Máy phát điện 62.5 KVA 

  Động cơ CUMMINS của MỸ 

  Đầu phát STAMFORD của ANH 

  Bảng điều khiển LCD hiệu SICES SX tại USA 

  Tần số 50 Hz-1500 rpm 

  Điện thế 220/380V-3pha-4 dây 

  Công suất liên tục 62.5 Kva 

  Lớp cách điện H 

  Bộ chuyển nguồn tự động ATS 

  Mới ,Giá bán 13,250 USD 

  -------------- 

  + Máy phát điện 120 KVA 

  Động cơ CUMMINS của MỸ 

  Đầu phát STAMFORD của ANH 

  Bảng điều khiển LCD hiệu SICES SX tại USA 

  Tần số 50 Hz-1500 rpm 

  Điện thế 220/380V-3pha-4 dây 

  Công suất liên tục 120 Kva 

  Lớp cách điện H 

  Bộ chuyển nguồn tự động ATS 

  Mới ,Giá bán 15,700 USD 

  -------------- 

  + Máy phát điện 140 KVA 

  Động cơ CUMMINS của MỸ 

  Đầu phát STAMFORD của ANH 

  Bảng điều khiển LCD hiệu SICES SX tại USA 

  Tần số 50 Hz-1500 rpm 

  Điện thế 220/380V-3pha-4 dây 

  Công suất liên tục 140 Kva 

  Lớp cách điện H 

  Bộ chuyển nguồn tự động ATS 

  Mới ,Giá bán 16,800 USD 

  -------------- 

  + Máy phát điện 160 KVA 

  Động cơ CUMMINS của MỸ 

  Đầu phát STAMFORD của ANH 

  Bảng điều khiển LCD hiệu SICES SX tại USA 

  Tần số 50 Hz-1500 rpm 

  Điện thế 220/380V-3pha-4 dây 

  Công suất liên tục 160 Kva 

  Lớp cách điện H 

  Bộ chuyển nguồn tự động ATS 

  Mới ,Giá bán 20,000 USD 

  -------------- 

  + Máy phát điện 175 KVA 

  Động cơ CUMMINS của MỸ 

  Đầu phát STAMFORD của ANH 

  Bảng điều khiển LCD hiệu SICES SX tại USA 

  Tần số 50 Hz-1500 rpm 

  Điện thế 220/380V-3pha-4 dây 

  Công suất liên tục 175 Kva 

  Lớp cách điện H 

  Bộ chuyển nguồn tự động ATS 

  Mới ,Giá bán 20,430 USD 

  -------------- 

  + Máy phát điện 200 KVA 

  Động cơ CUMMINS của MỸ 

  Đầu phát STAMFORD của ANH 

  Bảng điều khiển LCD hiệu SICES SX tại USA 

  Tần số 50 Hz-1500 rpm 

  Điện thế 220/380V-3pha-4 dây 

  Công suất liên tục 200 Kva 

  Lớp cách điện H 

  Bộ chuyển nguồn tự động ATS 

  Mới ,Giá bán 23,800 USD 

  -------------- 

  + Máy phát điện 250 KVA 

  Động cơ CUMMINS của MỸ 

  Đầu phát STAMFORD của ANH 

  Bảng điều khiển LCD hiệu SICES SX tại USA 

  Tần số 50 Hz-1500 rpm 

  Điện thế 220/380V-3pha-4 dây 

  Công suất liên tục 250 Kva 

  Lớp cách điện H 


  Bộ chuyển nguồn tự động ATS 

  Mới ,Giá bán 29,150 USD